0586-552 23 info@kdv.se

KDV – En del av egnahemsägarna

KDV är ansluten till Egnahemsägarnas riksförbund, som är det centrala förbund som organiserar villaägare över hela landet.

Förbundet:
» Arbetar för att hålla nere skatter, taxor och avgifter för egnahemsägare.
» Förmedlar teknisk och juridisk expertis.
» Biträder medlemmar och lokala föreningar i byggtekniska frågor och tvister.
» Utvecklar ständigt medlemsförmåner inom t ex energi, försäkring, telefoni och bredband, i form av förmånliga priser, villkor och rabatter.
» Informerar medlemmarna via medlemstidningen och Internet.

Bakgrund

I Karlskoga bildades 1941 en förening på Rävåsområdet som låg som grund för Karlskoga Villaägareförening. På 60-talet gick två föreningar samman och bildade Karlskoga-Degerfors Villaägareförening (KDV).

KDVs uppgift och mål

Karlskoga-Degerfors Villaägareförening (KDV) är en partipolitiskt neutral förening för dig som äger småhus, fritidshus eller bostadsrätt.

Vi är för våra medlemmar en viktig samtalspartner med kommunen, myndigheter och företag.
Förmedlar teknisk och juridisk expertis.
Arbetar för att uppnå en personlig service på det lokala planet.
Arrangerar möten kring aktuella frågor.
Lånar gratis ut släpkärror (5ggr/år)
Lånar ut fuktmätare, märkutrustning mot stöld, luftreningsapparat som tar bort dålig lukt och lätt mögel på vind, i källare och garage.
Medverkar till grannsamverkan.
Arbetar fram och erbjuder attraktiva rabatter på såväl lokal – som riksnivå (lokala företag, energi, försäkringar, telefoni och bredband)

Styrelsen

Kjell Ohlsson
Ordförande Tel. 448 10

Christian Hårstad
V. ordförande Tel. 72 53 51

Valter Jehrn
Kassör Tel. 547 50

Stellan Högberg
Sekreterare Tel. 72 58 48

Jan Asp
Ledamot Tel. 070-722 0155

Leena Albedin
Ledamot Tel. 070-787 85 97

Ulf Janzon
Styrelsesuppleant Tel. 070-661 59 31

Lars-Erik Karlsson
Styrelsesuppleant Tel. 411 18

Sven-Erik Stenberg
Styrelsesuppleant Tel. 532 31

Göran Persson
Styrelsesuppleant Tel. 073-044 82 89

—————
Ulf Rådesjö
Revisor

Per Karlsson
Revisor

Thomas Stjernström
Revisorsuppleant

Anders Wincrantz
Revisorsuppleant

Torbjörn Bergqvist
Valberedning

——————