0586-552 23 info@kdv.se

Bakgrund

I Karlskoga bildades 1941 en förening på Rävåsområdet som låg som grund för Karlskoga Villaägareförening. På 60-talet gick två föreningar samman och bildade Karlskoga-Degerfors Villaägareförening (KDV).

KDVs uppgift och mål

Karlskoga-Degerfors Villaägareförening (KDV) är en partipolitiskt neutral förening för dig som äger småhus, fritidshus eller bostadsrätt.

Vi är för våra medlemmar en viktig samtalspartner med kommunen, myndigheter och företag.
Förmedlar teknisk och juridisk expertis.
Arbetar för att uppnå en personlig service på det lokala planet.
Arrangerar möten kring aktuella frågor.
Lånar gratis ut släpkärror (5ggr/år)
Lånar ut fuktmätare, märkutrustning mot stöld, luftreningsapparat som tar bort dålig lukt och lätt mögel på vind, i källare och garage.
Medverkar till grannsamverkan.
Arbetar fram och erbjuder attraktiva rabatter på såväl lokal – som riksnivå (lokala företag, energi, försäkringar, telefoni och bredband)

Styrelsen

Kjell Ohlsson
Ordförande Tel. 448 10

Tommy Lindholm
Kassör Tel. 342 43

Stellan Högberg
Sekreterare Tel. 72 58 48

Leena Albedin
Ledamot Tel. 070-787 85 97

Christian Hårstad
Ledamot Tel. 72 53 51

Ulf Janzon
Ledamot Tel. 070-661 59 31

Lars-Erik Karlsson
Ledamot Tel. 411 18

Valter Jehrn
Vice kassör Tel. 547 50

Jan Asp
Styrelsesuppleant Tel. 070-722 0155

Sven Lindén
Styrelsesuppleant Tel. 335 66

Sven-Erik Stenberg
Styrelsesuppleant Tel. 532 31

Göran Persson
Styrelsesuppleant Tel. 073-044 82 89

Henrietta Hagman
Styrelsesuppleant Tel. 070-710 87 23

—————
Ulf Rådesjö
Revisor

Per Karlsson
Revisor

Thomas Stjernström
Revisorsuppleant

Anders Wincrantz
Revisorsuppleant

——————