0586-552 23 info@kdv.se

Bli medlem

Välkommen som medlem i Karlskoga-Degerfors Villaägareförening (KDV)!
KDV är Din lokala förening för egnahemsäagare och Du blir automatiskt medlem i Egnahemsägarnas Riksförbund då du blir medlem i KDV.
Även Du som är ägare till en bostadsrätt kan bli medlem i KDV.

Som medlem i KDV kan du gratis låna:
– Släpkärra (5 ggr/år)
– Fuktmätare
– Märkutrustning mot stöld

KDV har avtal om rabatt hos ett 25-tal företag i olika branscher i Karlskoga-Degerfors
Egnahemsägarnas Riksförbund har medlemsförmåner som advokathjälp och rabatter, samt utger tidningen ”Egnahemsägaren” två ggr/år.

KDV förmedlar kontakt med teknisk och juridisk expertis samt är ett stöd och en samtalspartner vid kontakter med företag och kommunala myndigheter.
KDV arrangerar också en villamässa vartannat år.

Vill du bli medlem direkt?
Gör en insättning till PlusGiro 542774-5. Det är viktigt att namn och adress framgår vid inbetalningen. Kort efter att insättningen är genomförd skickar vi ut medlemskort och rabatthäfte.